top of page

אודות

עמותת "שינוי אקלים" הוקמה בשנת 2016 על ידי ד"ר עוז גוטרמן במטרה לקדם פעילות חינוכית ותרבותית בטבע כגון: קורסים, סדנאות, חוגים, טיולים, טיפולים ופעילות חברתית.

זאת מתוך הרעיון שהשהות בטבע היא חלק מהותי מהתפתחות האדם, ולכן היא צורך חיוני כמו חברה ואהבה. לשהות בטבע יש השפעות מטיבות על נפש האדם כגון הרפיית מתחים, שחרור מביקורת עצמית ופיתוח גמישות מחשבתית ורגשית.

לשמה של העמותה - "שינוי אקלים", יש משמעות כפולה. ראשית, השם מזכיר לנו את אחד האתגרים הסביבתיים הגדולים בפניו עמדה האנושות אי פעם. שינויי האקלים הקיצוניים מופיעים יום יום על פני כדור הארץ בדמות הפשרת קרחונים ובצורת. במדינת ישראל אנו חווים שבירת שיאי חום כמעט מידי חודש בחודשו, ותדירות תנאי מזג האוויר המאפשרים שריפות ענק הפכו לשגרה, אפילו בחודש דצמבר שהפך בשנים האחרונות לחודש שחון.
שינוי האקלים הוא תוצאה של פעילות אנושית, ומזכיר לנו ששמירת הסביבה אינה מסתכמת בניקיון ומחזור, אלא דורשת תשומת לב ומודעות רחבה.
הטעם השני לשם "שינוי אקלים" הוא בסוג השינוי הדרוש. "שינוי אקלים", במשמעו בעברית הוא "שינוי אווירה חברתית". כלומר, כדי לשמור על הסביבה, דרוש פיתוח תודעה גלובלית רחבה ורגישות לסביבה, הכוללת לא רק את הטבע הקרוב, אלא גם את הסביבה האנושית והיחסים שלנו עם הטבע ועם בני האדם.
על כן, עמותת "שינוי אקלים" פועלת לשבירת מחסום הניכור בין בני אדם ובין בני אדם לסביבתם. לתפיסתנו, זה שינוי האקלים הדרוש, כדי לשמור על העולם למען הדורות הבאים.

על פעילות העמותה

אנו מפתחים תשתית ארגונית עבור מדריכים וארגונים, שתאפשר ותעודד פעילות בטבע המתאימה למטרות העמותה.

כיום עמותת "שינוי אקלים" לקחה תחת חסותה את "קורס מדריכי ליקוט" שהכשיר בחמש השנים האחרונות עשרות מדריכי ליקוט, ובשנתו השישית יערך הקורס בעזרת העמותה.

כמו כן, יזמה העמותה בקיץ האחרון "קורס הישרדות לנוער"

בשנה"ל הקרובה, תפתח העמותה קורס סימסטריאלי: "פיתוח תודעה סביבתית דרך גששות"

העמותה עוסקת בפיתוח יכולות הדרכה בטבע על ידי השתלמויות מדריכים.

פרטי העמותה

bottom of page