top of page

הדרכת ליקוט לקבוצה ליום שלם עם שימי רף + ספר אחד במתנה

₪5,000.00מחיר

הדרכת ליקוט לקבוצה ליום שלם עם שימי רף ותקבל/י ספר אחד במתנה

ליקוט זו הדרך המהירה ביותר ליצור חיבור של בני אדם לטבע. 
כשאנו מזינים עצמינו בצמחי בר אנו הופכים למעשה, באופן כימי ופיזי, לחלק מהסביבה הטבעית. הליקוט יוצר חוויה רגשית, דרך הבטן. והדבר הזה נוגע עמוק בנשמותיהם של בני אדם ויוצר בתוכם שינוי. 
מבחינתי, זו דרך ליצירת שינוי חברתי וסביבתי. דרך לקרב אנשים להכרת העולם האמיתי שאנו חיים בו, ולפעול לעולם טוב יותר.

bottom of page