• Shimi Ref

הארץ - אביב לביא, 30.4.2006


כל העולם כולו שולחן גדול מאוד - דרור צחורי ושימי רף הם לקטנים: הם יודעים שבכל חלקת חורש מסתתר שפע של מזון, צריך רק לדעת לחפש. נכון שאבקת האורנים היא חסרת טעם, אבל לעלים של השום יש טעם של קולרבי...

לכתבה


0 צפיות

2018  כל הזכויות שמורות לעמותה לשינוי אקלים ע"ר 580616126